PSICOMOTRICITAT

Projecte de Psicomotricitat


Sala de Psicomotricitat


La psicomotricitat és una activitat bàsica en tota l’etapa infantil, està centrada en la via corporal. El cos és essencial, principalment, en aquest primer cicle, és a partir del cos que l’infant construeix la seva individualitat i la seva identitat.
La sala de psicomotricitat és un lloc privilegiat ja que facilita el desenvolupament harmònic de l’infant a nivell motriu, emocional, relacional i social.
Les sessions de psicomotricitat parteixen del joc espontani de l’infant, afavoreixen l’expressivitat motriu, que és on es pot visualitzar la manera única que cada persona té de ser, d’estar en el món, de comunicar-se i d’expressar els seus desitjos.
L’infant a la sala de psicomotricitat es troba dins d’un marc de seguretat que ha d’oferir la persona adulta que acompanya i organitza l’espai. La sala de psicomotricitat és l’espai on realitzem les sessions de psicomotricitat.
Ens centrem en l’infant com a protagonista de la seva pròpia acció , els acompanyem des de les seves capacitats i, des d’aquesta relació de confiança, establim els vincles amb cada criatura. Donem seguretat afectiva alhora que, en aquestes edats, establim unes mínimes normes en referència a l’espai i al respecte cap a l’altre per evitar que es facin mal.
Durant la sessió l’adult té una presencia asseguradora que acompanya, reconeix, valora, facilita i ajuda a l’infant.
Aquesta activitat ajuda a l’infant a créixer a partir de la seva pròpia acció.

cesped