PSICOMOTRICITAT

Sala de Psicomotricitat


Sala de Psicomotricitat


La sala de psicomotricitat, és un lloc privilegiat ja que facilita el desenvolupament harmònic de l’infant a nivell motriu, emocional, relacional i social.cesped