ENS PRESENTEM

Llar d'infants el Passeig

LLAR D'INFANTS EL PASSEIG


ENS PRESENTEM
La Llar d’infants El Passeig és un centre educatiu que ofereix als nens i les nenes des dels 4 mesos als 3 anys la possibilitat de conviure i relacionar-se amb altres infants i altres adults fora de l’àmbit familiar.
La nostra mirada d’infant parteix de veure’l com un ésser amb capacitat i competència per l’edat i el moment evolutiu en el que es troba. Reconeixem a l’infant com curiós, explorador i el protagonista del seu aprenentatge. És a partir de l’exploració, manipulació i joc espontani que descobreixen el seu entorn, s’adonen de les seves capacitats i senten desig per aprendre.
Les educadores tenim cura del desenvolupament físic i psíquic de cada infant oferint-li afectivitat, seguretat i confiança per sentir-se estimat i valorat, acompanyant des del respecte la seva l’autonomia personal. Entenem que cada infant és únic i diferent, amb necessitats pròpies tant físiques com afectives, capaç d’actuar per sí mateix i d’interaccionar amb els altres i amb l’entorn.
Oferim a tots els infants situacions, materials i espais rics en estímuls per a que desenvolupin els seus coneixements i els seus aprenentatges, tenint la possibilitat de fer i dret a equivocar-se.
Fomentem la convivència entre totes les persones que formen part de la Llar, infants, famílies i l’equip de El Passeig a partir de valors tan importants com: LA TOLERÀNCIA, EL RESPECTE, L’AUTONOMIA, EL PLAER, L’AUTOESTIMA, L’ESFORÇ, LA COMUNICACIÓ, LA SALUT I LA HIGIÈNE...