PREUS DE
LA LLAR D’INFANTS

PREUS DE LA LLAR D’INFANTS
EL PASSEIG 2020-21
ESTADA


 • • Estada 118€ mensuals
 • • Bonificació del 50% per a membres de famílies monoparentals.
 • • Bonificació del 50% per a famílies nombroses de categoria general.
 • • Exempció del preu públic per a membres de famílies nombroses de categoria especial.
 • • Exempció del preu públic per a infants amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.
 • • Exempció del preu públic per a les víctimes d’actes terroristes, així com per als seus cònjuges i els seus fills.Si teniu alguna d’aquestes situacions podeu sol·licitar una bonificació o una exempció amb un imprès que us facilitarà l’escola i amb l’original i fotocòpia del document que ho acrediti.


MENJADOR


 • • El preu del servei de menjador és de 125€ mensuals, excepte el mes de setembre que degut a que el curs comença el dia 12 la quota serà de 65’00€.
 • • Els mesos de desembre, gener i el mes d’abril la quota serà de 100€ ja que degut a les vacances de Nadal i Setmana Santa aquets mesos són més curts.
 • • La falta de pagament de dues quotes del preu públic determina l’anul·lació dels drets que atorga la matrícula.
 • • La baixa del servei sol•licitada durant el transcurs del mes no dóna dret a la devolució total ni parcial de la quota.
 • • En cas de devolució del rebut domiciliat caldrà fer també el pagament de les comissions que se’n derivin.

 • • També tenim l'opció de "MENJADOR ESPORÀDIC":
 • • És un “pack” de 5 menús que no caduquen a un preu de 34,00€.  Només es poden utilitzar un màxim de 10 menús esporàdics durant un mateix mes. El mes de desembre i el mes de vacances de Setmana Santa, els infants usuaris del mes complet de menjador, no poden utilitzar aquesta modalitat.
 • • La directora facilitarà el número de compte a la família la qual farà l’ingrés o transferència de 34.00€ a la Caixa, i amb el document que acrediti el pagament, i ella us donarà el “pack” de 5 menús, que lliurareu quan utilitzeu el servei a l’educadora de la classe. També es pot fer el pagament amb targeta de crèdit a la Llar.
 • • Els infants de la classe de nadons no podran utilitzar aquest tipus de servei.