PREINSCRIPCIONS

2022/2023

En aquesta pàgina trobaràs tota la informació necessària per a realitzar la preinscripció a la

Llar d'infants El Passeig


PREINSCRIPCIONS CURS 2022/2023
Tota la documentació la teniu a la web de l’Ajuntament de l’Hospitalet i també en aquest web.

PREINSCRIPCIÓ NOMÉS PRESENCIAL
DEL DIA 9 AL 20 DE MAIG.
HORARI: de 9 del matí a 15h de la tarda.


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

  • • Sol·licitud, emplenada i signada pels pares, mares o tutors legals.
  • • DNI o NIE de la persona sol·licitant, original i fotocopia.
  • • Original i fotocopia del llibre de família dels progenitors i de l’infant.
  • • Original i fotocopia de la targeta TSI (targeta sanitària) de l’infant.
  • • En el cas que els dos membres de la família treballeu , cal aportar la VIDA LABORAL DELS DOS o UN CERTIFICAT de l’empresa on estigueu en actiu.
  • • Original i fotocopia del Carnet de família nombrosa o monoparental, en el cas que ho sigueu.
  • • Fotocopia del carnet de discapacitat de l’infant, pares, mares o germans.


RECORDEU QUE NOMÉS PODEU FER UNA SOLA SOL·LICITUD, LES SOL·LICITUDS DOBLADES NO SÓN VALIDES.
UN COP LA LLAR REBI EL NÚMERO DE REGISTRE, US HO FAREM ARRIBAR AL VOSTRE CORREU.


Si teniu algun dubte, contacteu amb nosaltres.


Adreces
ADRECES

Telèfons i adreces electròniques d'escoles Bressol.
Calendari 2021
CALENDARI

Calendari procés preinscripció per les escoles bressol públiques i les sufragades amb fons públics de L’Hospitalet.
Curs 2022-2023
Criteris generals
CRITERIS GENERALS

Criteris i Barems de preinscripció.
Curs 2022-2023
Preinscripció pas a pas
PREINSCRIPCIÓ PAS A PAS

Heu d’ enviar-la al correu electrònic de l’escola demanada en primera opció...
Sol·licitud 2021
Sol·licitud preinscripció escoles bressol

Sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol sufragades amb fons públics.
Curs 2022-2023

cesped