De 1 a 2 anys

Peixos i Titelles

Estança dels Peixos i els Titelles
Disposem de 4 aules per infants d'1 a 2 anys; dos de Peixos i dos de Titelles a cada una hi ha una educadora referent.
Hi ha 3 espais diferenciats:
* Una sala amb propostes d'exploració, experimentació i motricitat, des d'aquí hi ha un accés directe al porxo i al jardí.
* Un espai de menjador i descans que també utilitzem per ampliar les propostes d'activitats.
* Un espai d'higiene i canvi de bolquers compartit amb l'altra aula.
Tots els espais tenen diferents propostes de joc: motriu, d'experimentació i manipulació amb objectes reals de la vida quotidiana, amb objectes no estructurats, naturals... per afavorir un ambient motivador.
A la llar oferim als infants un ambient adequat i enriquidor, on poden desenvolupar les capacitats motrius, cognitives, emocionals i de relació; tot respectant la seva individualitat, el seu ritme i cobrint les seves necessitats bàsiques.
Les educadores donem valor educatiu a totes les rutines del dia, a totes les situacions de joc i cura de l'infant (higiene, alimentació, descans). Tots aquests moments estan pensats perquè l'infant pugui experimentar, descobrir, participar, comunicar i adquirir autonomia progressivament.

cesped