CONSELL ESCOLAR

Llar d'infants el Passeig

LLAR D'INFANTS EL PASSEIG


CONSELL ESCOLAR
A la Llar d’Infants El Passeig comptem amb un Consell Escolar, que és un òrgan de participació de la comunitat educativa. Esta constituït per:
 - Dos representants de les famílies.
 - Un representant de l’Ajuntament.
 - Un representant de serveis, (manteniment, neteja o cuina).
 - Dos representants de l’àmbit educatiu, una d’elles amb el rol de secretaria.
 - La directora del centre, com a presidenta.

Entre les funcions dels Consell escolar estan la d’aprovar:

 - Els pressupostos de la Llar i la seva liquidació .
 - La Memòria i el Pla Anual de Centre.
 - I activitats extres com poden ser sortides o propostes lúdiques que es fan al centre com el Lab 0-6 (proposta d’experimentació) o el Projecte Sonall (proposta de música pels infants de 2-3) previst per iniciar-lo el proper curs.