CENTRE FORMADOR

Llar d'infants el Passeig

LLAR D'INFANTS EL PASSEIG


CENTRE FORMADOR
Des de fa molt temps la llar forma part de la xarxa d’escoles de pràctiques. Acull alumnes del Cicle superior que fan la seva formació com a Tècnics en educació infantil 0-3 ( TEIS) i també de Grau en educació infantil (0-6).
La funció de l’educadora que condueix la formació pràctica es acompanyar i assessorar en el seu aprenentatge pràctic, compartint-ho amb la tutora de pràctiques del centre d'on provenen.
Es també centre formador en pràctiques de psicomotricitat en els Postgraus d’ Expert Universitari en Pràctica Psicomotriu Educativa i Preventiva de l’UB-AEC i també en el Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de l’UAB.
La tutora de pràctiques de psicomotricitat te la funció d’acompanyar a l’alumna en el seu recorregut en la formació pràctica, afavorint un sistema d’actituds que ha d’adquirir com a psicomotricista, fomentar l’observació i la reflexió així com la connexió entre la pràctica i la teoria.