ACOLLIDA I ADAPTACIÓ A LA LLAR

Llar d'infants el Passeig

LLAR D'INFANTS EL PASSEIG


ACOLLIDA I ADAPTACIÓ A LA LLAR
L’entrada a la Llar és un gran canvi en la vida de l’infant, significa incorporar-se a un espai desconegut, on haurà de conviure amb altres nens i nenes i amb altres adults, compartint experiències noves i desconegudes. Es trobarà un ritme de vida diferent, noves situacions, nous aprenentatges.
Pels petits, les persones que ofereixen seguretat són els seus pares o els seus familiars més propers. Es senten protegits quan estan en el seu espai de confort, casa seva, casa dels avis...,tot allò que és desconegut li pot produir angoixa i inseguretat.
Per aquest motiu durant les primeres setmanes que la criatura arriba a la Llar, és imprescindible el vostre acompanyament per així facilitar la integració a un nou context, com és l’escola. La vostra presència, els ajudarà a sentir la Llar com un nou entorn segur.
A la Llar tenim un programa específic per acollir i acompanyar als infants durant el temps necessari fins adaptar-se a la nova situació, amb la intenció d’oferir acompanyament, seguretat i confiança als infants i a les seves famílies.
La durada d’aquest període d’acolliment està en funció de les necessitats de cada infant.