De 2 a 3 anys

Tren | Bicicletes | Autobús | Vaixell


Tren | Bicicletes | Autobús | Vaixell
Disposem de 4 aules de 2-3 anys, cada una d’elles esta formada per 2 espais, l’espai de joc i l’espai d’higiene.
En aquest primer espai, hi ha diferents propostes de joc i aprenentatge, unes es mantenen al llarg del curs i d’altres aniran variant en funció de les necessitats i els interessos dels infants. El principal objectiu és que els infants juguin i gaudeixin, ja que és a través del joc com aprenen.
L’altre espai, el d’higiene, està adaptat a la mida dels infants per afavorir la seva autonomia.
Tenim present que els infants són els protagonistes del seu aprenentatge.
A mesura que avança el curs, creix l’interès pels altres i poden compartir jocs i vivències en petits grups.
L’educadora acompanya a l’infant en tots els moments del dia, ja sigui preparant els materials, organitzant els espais i les propostes, així com tenint especial cura en els moments d’alimentació, descans i higiene.


cesped